Søknadsfrist

Stabbur på Skriver-Hovin i Ullensaker kommune før istandsetting.

Kulturminnefondet har en årlig søknadsfrist som er 1 november. Søknader behandles av administrasjonen og styret. Behandlingstiden er ca 6 måneder. Ta kontakt for utfyllende informasjon:

www.kulturminnefondet.no

Norsk kulturminnefond
Bergmannsgata 17 - 7374 Røros Telefon: 73 10 36 00
post@kulturminnefondet.no - www.kulturminnefondet.no