Målgrupper

Tyndelsrudlåven i Marker kommune, Østfold

Privatpersoner, private foretak og frivillige organisasjoner kan søke støtte til bevaring av faste kulturminner. Kommuner kan også søke for egne eide kulturminner, med betydelig interesse for allmennheten.

Styret har fattet vedtak om at museer med offentlig finansiering, faller utenfor tilskuddsordningen. Kulturminnefondet er et statlig organ som ikke kan gi tilskudd til andre statlige virksomheter.

 

Målgrupper er omtalt i: Forskrift for Norsk Kulturminnefond.

Les mer: www.kulturminnefondet.no

Norsk kulturminnefond
Bergmannsgata 17 - 7374 Røros Telefon: 73 10 36 00
post@kulturminnefondet.no - www.kulturminnefondet.no