Antikvarisk rådgivning

For de fleste søkere som vil ha antikvariske råd og veiledning vil fylkeskommunenes kulturvernavdeling være den nærmeste å spørre. Noen få kommuner har egne fagfolk i form av byantikvar eller kulturminneforvalter. Nedenfor gjengis en liste over adressene til Riksantikvaren, Sametinget, fylkeskommunene samt de kommuner som har byantikvar eller kulturminneforvalter:

Riksantikvaren
Direktoratet for kulturminneforvaltning, Dronningensgate 13, Pb. 8196 Dep., 0034 Oslo,
Tlf 22 94 04 00, Faks 22 94 04 04
E-post: postmottak@ra.no
www.riksantikvaren.no

Sámediggi - Sametinget
Ávjovárgeaidnu 50
9730 Karasjok/Kárášjoh
E-post: samediggi@samediggi.no
http://www.samediggi.no

Finnmark fylkeskommune
Plan-, kulturminne- og miljøseksjonen
Fylkeshuset, Henry Karlsens plass 1, 9815 Vadsø
Telefon: 78 96 30 00 - Telefaks: 78 96 23 70
E-post: plankulturminnemiljo@ffk.no
http://www.ffk.no

Troms fylkeskommune
Kulturvernavdelingen
Postboks 6600
9296 Tromsø
Telefon: 77 78 80 00 - Telefaks: 77 78 80 01
E-post: troms@troms-f.kommune.no
http://www.tromsfylke.no/

Nordland fylkeskommune
Kulturetaten, Kulturminner i Nordland
Fylkeshuset, 8048 Bodø
Telefon: 75 65 00 00 - Telefaks: 75 53 12 50
E-post:  nordland.fylkeskommune@nfk.no
http://www.nfk.no/

Nord-Trøndelag fylkeskommune
Regional utviklingsavdeling
Fylkets Hus, 7735 Steinkjer
Telefon: 74 11 10 00 -Telefaks: 74 11 10 51
E-post:  postmottak@ntfk.no
http://www.ntfk.no/

Sør-Trøndelag fylkeskommune
Divisjon Næring, Samferdsel og Kultur,
Fylkeshuset Postuttak, 7004 Trondheim
Telefon: 73 86 60 00 - Telefaks: 73 86 60 46
E-post: postmottak@stfk.no
http://www.stfk.no

Møre og Romsdal fylkeskommune
Kulturavdelinga
Fylkeshuset, 6404 Molde
Telefon: 71 25 80 00 (sentralbord)
Kulturavd.: 71 25 88 33 Telefaks: 71 25 88 37
E-post: kultur@mrfylke.no
http://www.mrfylke.no

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Kulturavdelinga, utviklingsseksjonen
Prestebøen 8, Postboks 173, 6801 Førde
Telefon: 57 82 50 00 - Telefaks: 57 82 50 01
E-post: postmottak.sentraladm@sfj.no
http://www.sfj.no

Hordaland fylkeskommune
Avdeling for regional utvikling, Kulturseksjonen
Lars Hillesgt. 22, 5020 Bergen
Telefon: 55 23 90 00 - Telefaks: 55 23 91 99
E-post:  hfk@hfk.no
http://www.hordaland.no

Rogaland fylkeskommune
Etat for regionalutvikling, Kulturavdelinga,
Peder Klowsgt 27, Postboks 798, 4001 Stavanger
Telefon: 51 51 68 70 - Telefaks: 51 51 66 74
E-post: firmapost@rogfk.no
http://www.rogfk.no

Fylkeskonservatoren i Vest-Agder
Vest-Agder fylkeskommune
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand
Telefon: 38 07 45 54 - Telefaks: 38 07 45 04
E-post: postmottak@vaf.no
http://www.vaf.no/

Aust-Agder fylkeskommune
Regionalavdelingen, Kulturseksjonen
Serviceboks 606, 4809 Arendal
Telefon: 37 01 73 55 - Telefaks: 37 01 73 65
E-post: postmottak@aa-f.kommune.no
http://www.aa-f.kommune.no

Telemark fylkeskommune
Kulturseksjonen
Fylkeshuset, Fylkesbakken 6, 3706 Skien
Telefon: 35 58 42 72 - Telefaks: 35 52 01 54
E-post:  post@telemark-f.kommune.no
http://www.telemark-fk.no/

Vestfold fylkeskommune
Virksomhet for kulturarv
Svend Foyns gt. 9, 3126 Tønsberg
Telefon: 33 34 40 00 - Telefaks: 33 31 59 05
E-post: firmapost@vfk.no
http://www.vfk.no

Buskerud fylkeskommune
Kulturavdelingen
Fylkeshuset, 3020 Drammen
Telefon: 32 80 86 60 - Telefaks: 32 80 86 72
E-post:  postmottak@bfk.no
http://www.bfk.no

Oppland fylkeskommune
Fagenhet for kulturvern
Serviceboks, 2626 Lillehammer
Kirkegt 76, Lillehammer
Telefon: 61 28 93 70 - Telefaks: 61 28 94 91
E-post: postmottak@oppland.org
http://www.oppland.no/

Hedmark fylkeskommune
Samferdsel, miljø og plan
Kulturvernseksjonen
Parkgata 64, 2325 Hamar
Telefon: 62 54 44 30 - Telefaks: 62 54 44 88
E-post: hedmark@hedmark-f.kommune.no
http://www.hedmark.org/

Akershus fylkeskommune
Avdeling for regional utvikling
Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo
Telefon: 22 05 50 00 - Telefaks: 22 05 56 99
E-post: postmottak@akershus-fk.no
http://www.akershus.no

Østfold fylkeskommune
Regionalavdelingen, Kulturminneseksjonen
Oscar Pedersens vei 39, Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Telefon: 69 11 73 27 - Telefaks: 69 11 70 62
E-post:  sentralpost@ostfold-f.kommune.no
http://www.ostfold-f.kommune.no

Byantikvaren i Trondheim
Holtermanns vei 1, Trondheim kommune, 7004 Trondheim
Telefon: 72 54 63 01 - Telefaks: 72 54 63 06
E-post: byantikvaren.postmottak@trondheim.kommune.no
http://www.trondheim.kommune.no/byantikvaren/

Kulturminneforvalter Røros kommune
Bergmannsgata, 7374 Røros
Telefon: 72 41 94 22 - Telefaks: 72 41 94 05
E-post: jon.nordsteien@roros.kommune.no
www.roros.kommune.no

Byantikvaren i Bergen
Domkirkegt. 6A, 5 et.,Postboks 7700, 5020 Bergen
Telefon: 55 56 65 08 - Telefaks: 55 56 65 09
E-post: Johanne.Gillow?@bergen.kommune.no
http://www.bergen.kommune.no/byantikvaren/

Byantikvaren i Stavanger, Kultur og byutvikling
Haakon VIIs gt. 11, Postboks 8001, 4068 Stavanger
Telefon: 51 50 77 74 - Telefaks: 51 50 70 46
E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no
www.stavanger.kommune.no

Byantikvaren i Kristiansand
Serviceboks 417, 4604 Kristiansand
Telefon: 38 07 50 00 - Telefaks:
E-post: postmottak@kristiansand.kommune.no
http://www.kristiansand.kommune.no

Byantikvaren i Oslo
Maridalsvn. 3, 0178 Oslo, Postboks 2094, Grünerløkka,
0505 Oslo
Telefon: 23 46 02 50 - Telefaks: 23 46 02 51
E-post: postmottak@bya.oslo.kommune.no
http://www.byantikvaren.oslo.kommune.no

Norsk kulturminnefond
Bergmannsgata 17 - 7374 Røros Telefon: 73 10 36 00
post@kulturminnefondet.no - www.kulturminnefondet.no