Tildelinger fra 2003 til 2015

Kulturminnefondet har fra 2003 til 2015 bevilget totalt 490 millioner kroner til 2866 prosjekter.

I oversikten under finner du informasjon om fordelinger pr fylke siste år og i forhold til 2014. Den viser også hvordan søknader og tilsagn forholder seg til hverandre. Vi har tatt utgangspunkt i hovedtildelingsruden våren 2015 for å vise antall søknader og tilsagn.

Statistikk 12.04.2015

Norsk kulturminnefond
Bergmannsgata 17 - 7374 Røros Telefon: 73 10 36 00
post@kulturminnefondet.no - www.kulturminnefondet.no