Norsk kulturminnefond

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for bevaring av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer underlagt Klima og miljødepartementet

Søknadsfrist for midler til bevaringstiltak er 1. november.

Det er løpende søknadsfrist om støtte til kurs og seminar, og støtte til straks- og sikringtiltak.

Viktig når du jobber med søknaden:

  • Lagre underveis.
  • Ikke slå av pop-ups/alerts. De trengs for å få sendt inn søknad.
  • Ikke bruk nettleseren sine fram- og tilbakeknapper. Bruk søknadsskjemaets egen navigering for å gå fram og tilbake mellom de blå trinnene.
  • Ikke bruk antikvariske nettlesere. I IE9 vil ikke skjemaet fungere optimalt.

Les mer om søknadsprosessen før du starter, og bruk brukerveiledningen, som du også finner i søknadsskjemaet, til hjelp underveis. Du kan også ta kontakt med vår administrasjon for rådgiving ved utfylling av søknaden, eller for rådgivning om hvilke vedlegg som bør følge søknaden. Du kan senere logge inn for å følge saken din. 

Søk om tilskudd
Norsk kulturminnefond
Bergmannsgata 17 - 7374 Røros Telefon: 73 10 36 00
post@kulturminnefondet.no - www.kulturminnefondet.no
Røros